Husk årsmødet i brugerrådet.
Det er her du kan være med til at bestemme.

 

Årsmøde

Brugerrådet og Brugercafeen

For alle brugere af aktiviteter på Lützensvej 7

Afholdes det årlige møde

Mandag den 16. marts 2020 kl. 13:30 i kantinen

Dagsorden:

    1.       Valg af dirigent

    2.       Valg af 2 stemmetællere

    3.       Formandens beretning for Brugercafeen 2019

    4.       Godkendelse af det reviderede regnskab for Brugercafeen 2019

    5.       Behandling af indkomne forslag, bortset fra valg til Brugerrådet/Brugercafeen

    6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer :

             Annie Bähring for 2 år, ønsker genvalg 

             Connie Nielsen for 1 år, ønsker genvalg 

             Nyt medlem for 2 år

    7.      Valg af bestyrelsessuppleanter.

            Der skal vælges 2 suppleanter for 1 år.

            Thorvald Møller, ønsker genvalg

            Gert Rasmussen, ønsker genvalg

     8.    Valg af revisor og revisorsuppleant.  

            Revisor Erna Jensen for 2 år, ønsker genvalg                                

            Revisorsuppleant John Petersen for 1 år, ønsker genvalg

     9.    Eventuelt

        Der kan ikke stemmes om forslag, som ikke jf. vores vedtægt er  

           Brugerrådet/Brugercafeen i hænde senest 2 uger før dette årsmøde
   

                Brugerrådet                                                  Brugercafeen