Brugerråd for 2024-2025 valgt på årsmødet 19 marts 2024

  Formand Heidi Olsen
  Næstformand Anders Nielsen
 

Kasserer

Dorthe Pedersen

 

Sekretær

Jørn Rønn

 

Bestyrelsen

Pia Hansen

  Suppleant Mogens Hansen
  Suppleant Kaj Sørensen
Revisor Dansk Revision i Slagelse
     
  Blad og hjemmeside Henrik Kjærside