Brugerråd for 2019 valgt på årsmødet i marts 2019

Formand

Børge Andersen

  Næstformand Anni Bähring

Kasserer

Connie Nielsen

 

Sekretær

Allan Bähring

 

Bestyrelsen

Tove Jensen

Suppleant

Thorvald Møller

  Suppleant Gerd Rasmussen
Revisor Kaj Sørensen
  Revisor Erna Jensen
 

Rev. suppleant

John Pedersen
Blad og hjemmeside Henrik Kjærside